Sag C-279/06: Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 11. september 2008 — CEPSA, Estaciones de Servicio SA mod LV Tobar e Hijos SL (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Madrid — Spanien) (Konkurrence — aftaler — aftaler mellem virksomheder — artikel 81 EF — forordning (EØF) nr. 1984/83 — artikel 10-13 — forordning nr. 2790/1999 — artikel 4, litra a) — aftale om eneforhandling af olieprodukter mellem indehaveren af en tankstation og et olieselskab — fritagelse)