Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/461 af 30. januar 2019 om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/522 for så vidt angår undtagelsen for Bank of England og United Kingdom Debt Management Office fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 (EØS-relevant tekst.)