Domstolens Dom (Første Afdeling) af 17. april 2008. # Thomas Flaherty (C-373/06 P), Larry Murphy (C-379/06 P) og Ocean Trawlers Ltd (C-382/06 P) mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber. # Appel - foranstaltninger til bevarelse af ressourcer - omstrukturering af fiskerisektoren - anmodninger om forøgelse af »FUP IV«-tonnagemål - afvisning af anmodning. # Forenede sager C-373/06 P, C-379/06 P og C-382/06 P. Flaherty mod Kommissionen TITJUR