Skriftlig forespørgsel P-0148/08 af Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) til Kommissionen. Unionens tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention