Kommissionens forordning (EØF) nr. 996/90 af 20. april 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes