Skriftlig forespørgsel E-3976/07 af Alyn Smith (Verts/ALE) til Kommissionen. Miljøvirkningerne af den fulde markedsåbning for posttjenester