EUROOPAN PARLAMENTTI ISTUNTOKAUSI 2012–2013 Istunnot 14.–17. tammikuuta 2013 Tämän istunnon pöytäkirja on julkaistu virallisessa lehdessä EUVL C 92 E, 28.3.2013. HYVÄKSYTYT TEKSTIT