Skriftlig forespørgsel E-1708/07 af Antolín Sánchez Presedo (PSE) til Rådet. Rådets gennemførelse af konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 8.-9. marts om den energiintensive sektor