Rådets resolution af 3. december 1992 om administrativ forenkling for virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder