Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1506 van de Commissie van 10 oktober 2018 inzake uitzonderlijke marktondersteuningsmaatregelen voor de sectoren eieren en pluimveevlees in Italië