Kommissionens forordning (EF) nr. 2273/2002 af 19. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 for så vidt angår registrering af priserne for visse kvægkategorier på EF's repræsentative markeder