SPOROČILO KOMISIJE SVETU v zvezi z udeležbo Evropske unije na šesti ministrski konferenci o varstvu gozdov v Evropi (Oslo, 14.–16. junija 2011)