Meddelelse fra Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse EØS-relevant tekst (Titler og referencer for harmoniserede standarder, som skal offentliggøres i henhold til direktivet)