Kendelse afsagt af Domstolens (Syvende Afdeling) den 9. juli 2009.$