Zaak C-239/08: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Koninkrijk België (Niet-nakoming — Richtlijn 2006/100/EG — Vrij verkeer van personen — Aanpassing van een aantal richtlijnen in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie — Niet-uitvoering binnen gestelde termijn)