TITJUR Elisa Forslag til afgørelse fra generaladvokat Mazák fremsat den 26. april 2007. # Européenne et Luxembourgeoise d’investissements SA (ELISA) mod Directeur général des impôts og Ministère public. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour de cassation - Frankrig. # Direkte beskatning - afgift på handelsværdien af fast ejendom, der i Frankrig indehaves af juridiske personer - luxembourgske holdingselskaber - nægtelse af fritagelse - direktiv 77/799/EØF- de deri nævnte skatter og afgifter ikke udtømmende opregnet - afgift af lignende art - begrænsninger i udvekslingen af oplysninger - bilateral overenskomst - EF-traktatens artikel 73 B (nu artikel 56 EF) - frie kapitalbevægelser - bekæmpelse af skattesvig. # Sag C-451/05.