Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 134/2007 af 26. oktober 2007 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen