Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.5308 — Teck Cominco/Fording Canadian Coal Trust) EØS-relevant tekst