Sag C-177/08: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 29. april 2008 — Khoshnaw Abdullah mod Forbundsrepublikken Tyskland