Skriftlig forespørgsel E-3274/07 af Syed Kamall (PPE-DE) til Kommissionen. Scootere