Berigtigelse til Rådets direktiv 93/92/EØF af 29. oktober 1993 om montering af lygter og lyssignaler på to- og trehjulede motordrevne køretøjer ( EFT L 311 af 14.12.1993 )