Schriftelijke vraag nr. 1592/88 van de heer Florus Wijsenbeek aan de Commissie: Nederlandse ontwerp-elektriciteitswet