TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB, SJETTE DEL - ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER, ARTIKEL 211