Sag C-147/16: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 17. maj 2018 — Karel de Grote — Hogeschool Katholieke Hogeschool Antwerpen VZW mod Susan Romy Jozef Kuijpers (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Vredegerecht te Antwerpen — Belgien) [Præjudiciel forelæggelse — direktiv 93/13/EØF — urimelige kontraktvilkår i aftaler, der indgås mellem erhvervsdrivende og forbrugere — den nationale rets ex officio-undersøgelse af spørgsmålet om, hvorvidt en aftale er omfattet af direktivets anvendelsesområde — artikel 2, litra c) — begrebet »erhvervsdrivende« — højere læreanstalt, som i det væsentlige finansieres ved hjælp af offentlige midler — rentefri afdragsordning for studiegebyrer og gebyrer for deltagelse i studierejse]