Asia C-533/20: Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 21.10.2020 – Upfield Hungary Kft. v. Somogy Megyei Kormányhivatal