Fællesforetagendet for brændselsceller og brint 2 Offentliggørelse af det endelige regnskab for regnskabsåret 2018