Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. april 2016 Domstolens kendelse (Ottende Afdeling) af 14. april 2016.#Bernard Jean Marie Gabarel mod Fazenda Pública.#Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.#Præjudiciel forelæggelse – Merværdiafgift (moms) – direktiv 2006/112/EF – fritagelser – fritagelse af behandling af personer som et led i udøvelse af lægegerning og dertil knyttede erhverv – fysioterapi – osteopati.#Sag C-555/15.