Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 2/2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport Vedtaget af Rådet den 22. februar 2010 EØS-relevant tekst