Konsolideret udgave af traktaten om Den Europæiske Union#AFSNIT V - ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM UNIONENS OPTRÆDEN UDADTIL OG SÆRLIGE BESTEMMELSER OM DEN FÆLLES UDENRIGS- OG SIKKERHEDSPOLITIK#KAPITEL 2 - Særlige bestemmelser om den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik#1. afdeling - Fælles bestemmelser#Artikel 36(tidl. artikel 21 i TEU)