Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1375 av den 1 oktober 2020 om godkännande av ett preparat av citronsyra, sorbinsyra, tymol och vanillin som fodertillsats för diande smågrisar, slaktkalkoner och kalkoner som föds upp för avel (innehavare av godkännandet: Vetagro SpA) (Text av betydelse för EES)