Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1375 van de Commissie van 1 oktober 2020 tot verlening van een vergunning voor het preparaat van citroenzuur, sorbinezuur, thymol en vanilline als toevoegingsmiddel voor diervoeding voor speenvarkens, mestkalkoenen en opfokkalkoenen (vergunninghouder Vetagro SpA) (Voor de EER relevante tekst)