Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1375 tal-1 ta’ Ottubru 2020 dwar l-awtorizzazzjoni tal-preparat ta’ aċidu ċitriku, aċidu sorbiku, timol u vanillin bħala addittiv tal-għalf għad-driefeġ tal-ħalib, għad-dundjani tas-simna u għad-dundjani li jitrabbew għat-tnissil (detentur tal-awtorizzazzjoni Vetagro SpA) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)