Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1375 на Комисията от 1 октомври 2020 година за разрешаване на употребата на препарат от лимонена киселина, сорбинова киселина, тимол и ванилин като добавка при храненето на прасенца сукалчета, пуйки за угояване и пуйки, отглеждани за разплод (притежател на разрешението Vetagro SpA) (текст от значение за ЕИП)