Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/540 av den 21 januari 2020 om rättelse av den polska språkversionen av delegerad förordning (EU) 2015/208 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 167/2013 vad gäller krav på fordons funktionssäkerhet för typgodkännande av jordbruks- och skogsbruksfordon (Text av betydelse för EES)