Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/540 z dne 21. januarja 2020 o popravku poljske jezikovne različice Delegirane uredbe (EU) 2015/208 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za funkcionalno varnost vozil za homologacijo kmetijskih in gozdarskih vozil (Besedilo velja za EGP)