Regulamentul delegat (UE) 2020/540 al Comisiei din 21 ianuarie 2020 de rectificare a versiunii în limba polonă a Regulamentului delegat (UE) 2015/208 de completare a Regulamentului (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerințele de siguranță în funcționare a vehiculului pentru omologarea vehiculelor agricole și forestiere (Text cu relevanță pentru SEE)