Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/540 van de Commissie van 21 januari 2020 tot rectificatie van de Poolse taalversie van Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/208 ter aanvulling van Verordening (EU) nr. 167/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft functionele veiligheidsvoorschriften voor de goedkeuring van landbouw- en bosbouwvoertuigen (Voor de EER relevante tekst)