Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/540 tal-21 ta’ Jannar 2020 li jikkoreġi l-verżjoni lingwistika Pollakka tar-Regolament ta’ Delega (UE) 2015/208 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 167/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fir-rigward tar-rekwiżiti tas-sikurezza funzjonali tal-vetturi għall-approvazzjoni ta’ vetturi għall-agrikoltura u l-forestrija (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)