Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/540 (2020. gada 21. janvāris), ar kuru labo Deleģētās regulas (ES) 2015/208, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 167/2013 papildina attiecībā uz transportlīdzekļu funkcionālā drošuma prasībām lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanai, poļu valodas versiju (Dokuments attiecas uz EEZ)