Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2020/540 2020 m. sausio 21 d. kuriuo ištaisoma Deleguotojo reglamento (ES) 2015/208, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 167/2013 papildomas žemės ir miškų ūkio transporto priemonių patvirtinimui taikomais transporto priemonių funkcinės saugos reikalavimais, redakcija lenkų kalba (Tekstas svarbus EEE)