Kommissionens beslutning af 18. maj 1987 om godkendelse af metoder til klassificering af svinekroppe i Irland (Kun den engelske udgave es (SIC! er) autentisk) (87/293/EØF)