2013/166/EU: A Bizottság végrehajtási határozata ( 2013. április 2. ) a 2008/72/EK tanácsi irányelv harmadik országokból származó, a vetőmagokon kívüli zöldségszaporító és -ültetési anyagok behozatali feltételeihez kapcsolódó eltérés kiterjesztésének céljából történő módosításáról (az értesítés a C(2013) 1773. számú dokumentummal történt) EGT-vonatkozású szöveg