Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9990 — Vattenfall/Engie/GASAG) (Text av betydelse för EES) 2020/C 393/07