ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3369/97 του Giacomo SANTINI προς την Επ τροπή. Αθλητικός Όμιλος της Ευρωπαiκής Κοινότητας - Λέσχη Euroski