De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 182, 21. juli 2000