Det Europæiske Regionsudvalgs udtalelse om konsekvenserne af klimaforandringerne for regionerne: en vurdering af den europæiske grønne pagt