SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 2455/96 af Nel van DIJK til Kommissionen. Lossen fredløs i Nederlandene