Kommissionens Beslutning af 30. september 1993 om fastlæggelse af, hvilke foranstaltninger der er berettigede til at modtage EF-støtte til programmer til bekæmpelse af skadegørere på planter eller planteprodukter i de franske oversøiske departementer samt Azorerne og Madeira (Kun den franske og den portugisiske udgave er autentisk) (93/522/EØF)