Forslag til Rådets afgørelse om Fællesskabets holdning til en ændring af protokol 3 om definitionen af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde, som er knyttet til Europaaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og Republikken Litauen