2000/369/EF: Kommissionens beslutning af 20. juli 1999 om Italiens støtte til Sangalli Manfredonia Vetro (meddelt under nummer K(1999) 2895) (EØS-relevant tekst) (Kun den italienske udgave er autentisk)